Việt Nam: Xuất khẩu cà phê tháng 4/2013 giảm cả lượng lẫn giá

Các doanh nghiệp FDI chiếm 29,9% khối lượng xuất khẩu cà phê của cả nước trong tháng 4/2013.

images635808_DSCN81671

Theo dữ liệu thống kê của ngành Hải quan, xuất khẩu cà phê tháng 4/2013 đạt 110.818 tấn với giá trị kim ngạch 243,36 triệu USD, giảm 29,8 % về lượng và giảm 31,2 % về giá trị so với tháng trước.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2013 xuất khẩu cà phê đạt 587.997 tấn với giá trị kim ngạch 1,26 tỷ USD, giảm 16,3 % về lượng và giảm 13,9 % về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân giá xuất khẩu trong tháng đạt 2.196 USD/tấn, giảm 2,01 % so với giá bình quân xuất khẩu của tháng trước.

Tính từ đầu niên vụ cà phê 2012/2013 đến nay (kể từ đầu tháng 10/2012 đến hết tháng 4/2013), Việt Nam đã xuất khẩu 974.751 tấn cà phê, tăng 1,74 % so với lượng xuất khẩu trong cùng 7 tháng đầu của niên vụ cà phê 2011/2012.

Dữ liệu của ngành Hải quan còn cho thấy, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI tháng 4/2013 đạt 33.235 tấn cà phê với giá trị kim ngạch 75,16 triệu USD, chiếm 29,9 % về khối lượng và chiếm 30,9 % về giá trị kim ngạch xuất khẩu cà phê trong tháng của cả nước.