Chính sách dành cho Nhà Phân Phối

Quyền lợi của Nhà Phân Phối

  • Hưởng mức chiết khấu 15% trên giá trị đơn hàng trước thuế.
  • Được thanh toán theo thể thức gối đầu 40% giá trị đơn hàng.
  • Được Y5CAFE huấn luyện các kiến thức cần thiết đối với người mới bắt đầu tham gia thị trường cà phê.

Nếu nhà Phân phối là Quán Cà phê thì sẽ được Y5CAFE gởi chuyên gia hỗ trợ khi có yêu cầu pha chế cà phê với các loại thiết bị pha chế bằng máy hay các loại thiết bị pha chế khác pha phin thông thường, hỗ trợ các tài liệu, hình ảnh trình chiếu hay trưng bày chứng minh sản phẩm do Y5CAFE liên kết chế biến từ nguồn gốc Nông dân trồng cà phê.

Các điều kiện trên được thực hiện sau khi ký Hợp đồng có giá trị thực thi ít nhất là 12 tháng.

  • Được quảng bá, giới thiệu thông tin của Quán trên hệ thống website https://y5cafe.vn – http://giacaphe.com – Sẽ có một trang riêng cho Quán tự cập nhật thông tin, hình ảnh hay khuyến mãi của quán.
  • Y5CAFE hỗ trợ thiết kế website miễn phí để quảng bá nếu Nhà phân phối có yêu cầu.
  • Được hỗ trợ quà tặng cho khách hàng thân thiết của nhà phân phối hàng theo khả năng tiêu thụ trong bản I.

Bảng I: Định mức quà tặng tương ứng số lượng tiêu thụ của Khách Hàng

(Chi tiết số lần và điều kiện được tặng quy định trong hợp đồng)

Loại quà tặng

80kg/th

100kg/th

150kg/th

300kg/th

Máy pha cà phê

May xay cà phê

Bộ bình cà phê hạt

Bộ tách cà phê

II. Điều kiện để trở thành Nhà Phân phối của Y5CAFE

  • Trong thời gian 3 tháng đầu kể từ ngày ký hợp đồng, cam kết đạt mức tiêu thụ tối thiểu là 100kg/tháng.
  • Từ tháng thứ 4 cam kết đạt mức tiêu thụ tối thiểu là 500kg/tháng.
  • Thời hạn ký hợp đồng phân phối tối thiểu là 12 tháng.
  • Không sử dụng hình ảnh, thương hiệu của Y5CAFE để phân phối sản phẩm của các thương hiệu khác.

Buôn Ma Thuột, Ngày 20 tháng 05 năm 2013
Giám đốc

(Đã ký)