Chính sách mua hàng với Nông Dân

CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỒNG VÀ TRỰC TIẾP CHẾ BIẾN SAU THU HOẠCH

I. Điều kiện chung:

a) Chính sách này là điều kiện tiên quyết để khởi đầu cho sự ký kết hợp đồng cung cấp cà phê chế biến theo công nghệ chế biến cà phê sạch giữa Người Trồng Cà phê và trực tiếp chế biến ngay sau khi thu hoạch, sau đây gọi tắt là Nhà Nông và Công ty Cổ phần Y5CAFE ĐĂK LĂK là bên mua, sau đây được gọi tắt là Y5CAFE.

b) Hai bên đồng lòng và ý thức về một quan điểm cho rằng: Sức khỏe của người tiêu dùng là tối quan trọng để bảo đảm cho sự tiêu thụ cà phê lâu dài và ổn định mà Nhà Nông và Y5CAFE là nhà chế biến và cung cấp.

II. Đối với Nhà Nông :

a) Đồng ý thu hái cà phê khi quả đã chín đỏ, tỷ lệ quả chín đỏ đạt mức bằng hoặc hơn 90%.

b) Quy trình chế biến đối với cà phê Arabica (cà phê chè) phải là chế biến ướt có lên men (Full Wash), quy trình chế biến đối với cà phê đối với Robusta (cà phê vối) là chế biến ướt (Semi Wash). Đồng ý với chi tiết quy trình chế biến sau khi thu hoạch theo tiêu chuẩn của Y5CAFE (và hiện cũng là điều kiện chuẩn, bình thường của Quốc tế). Không sử dụng bất kỳ một loại hóa chất thúc đẩy hay bảo quản nào trong suốt quá trình chế biến.

c) Nhà Nông hiện là những người đang trồng và chăm sóc cà phê theo một trong các tiêu chuẩn UTZ, 4C, Fair Trade…

d) Chấp nhận sự hướng dẫn, kiểm tra về mặt chất lượng của Y5CAFE theo chính sách chất lượng của Y5CAFE đã công bố, để bảo đảm không đi chệch hướng đã cam kết của hai bên.

e) Có tinh thần mở rộng, quảng bá hiểu biết, quy trình để bảo đảm làm ra hạt cà phê có chất lượng đối với Cộng đồng.

III. Đối với Y5CAFE:

a) Hỗ trợ, hướng dẫn Nhà Nông quy trình chế biến hiệu quả, tiên tiến, tiết kiệm về các kỹ thuật chế biến đã đề ra trong quy trình chế biến Y5CAFE.

b) Cam kết mua cà phê bằng hợp đồng ký kết dựa trên căn bản tính toán như sau:

  • Cà phê Arabica (chè) vùng Cầu đất: Giá New York tháng hiện hành + 12 cent/pound
  • Cà phê Arabica Sơn La, Hướng Phùng (Quảng trị): Giá New York + 7cent/pound
  • Cà phê Robusta Buôn Ma Thuột CB Ướt: Giá London + 250USD hoặc giá FOB tại Hồ Chí Minh + 100USD (căn cứ giá thông báo trên https://giacaphe.com)

Các loại cà phê giao tại nhà máy chế biến của Y5CAFE Km9 Quốc lộ 14, Tp Buôn Ma Thuột phải là loại cà phê thóc được quy ra cà phê nhân để tính giá.

c) Cam kết mua hết số lượng mà Nhà Nông đã sản xuất theo quy trình Y5CAFE căn cứ trên Hợp đồng cụ thể đã ký giữa hai bên cho hàng năm.

d) Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà Nông chốt giá với Y5CAFE qua hệ thống Website hoặc bằng điện thoại tại những thời điểm Nhà Nông cần bán cà phê.

Chính sách này được áp dụng kể từ ngày 01/9/2013 và có thể được thay đổi trong tương lai, tuy nhiên việc thay đổi sẽ không làm mất đi giá trị đối với những hợp đồng đã ký căn cứ trên chính sách này giữa Nhà Nông và Y5CAFE .

Buôn Ma Thuột, Ngày 01 tháng 7 năm 2013
Giám đốc
Nguyễn Công Thịnh