Chương trình khuyến mãi cho các quán Café toàn quốc đến hết năm 2016

Chương trình khuyến mãi cho các quán Café toàn quốc đến hết năm 2016

Các bạn mua đến kg cà phê thứ 60 của Y5Cafe (bột hay hạt) sẽ được trang bị một chiếc máy xay (nghiền) cà phê hạt chuyên dụng và đến kg thứ 120 sẽ được sở hữu luôn máy.