Xuất khẩu cà phê: Điều tiết cung, giữ ưu thế giá

Xuất khẩu cà phê: Điều tiết cung, giữ ưu thế giá

Thời gian qua, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng lên có nguyên nhân từ việc nông dân và doanh nghiệp nội địa điều tiết lượng bán ra. Theo số liệu của Bộ Công Thương, trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê ước đạt 509.000 tấn, kim ngạch 1,092 tỷ USD. […]